Tringan ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) yhteistyössä järjestettävä Kasvien ihmeellinen maailma -kurssi on johdanto kasvien tunnistamiseen ja merkitykseen eliökunnan osana. Etäluennoilla käydään läpi perusasiat kasvien evoluutiosta, luokittelusta, rakenteesta ja ekologiasta. Lisäksi kurssilla ja kurssiin kuuluvilla retkillä tutustutaan erityisesti kallioiden ja kulttuuriympäristöjen, metsien sekä merenrantojen yleisimpiin kasvilajeihin.

45,00 €
55,00 €

Myyntiin 01.04.2023 18:00